تبلیغات
انجمن علمی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل - طبقه بندی انواع تراکتور

از آنجا که کاربرد تراکتور در دنیای جدید بسیار گسترده است , تراکتور هایی که ساخته می شوند دارای توان , اندازه و طرح های متفاوتی هستند . تحویل تدریجی تراکتور , موجب به وجود آمدن طبقه بندی های گوناگون برای آن شده است . ترکتورهای ساخته شده :

 

الف) بر اساس تامین خاصیت کششی و خودرو بودن

 

1- تراکتورهای چرخ دار

2- تراکتورهای زنجیری

ب) بر اساس موارد استفاده

 

1- تراکتور های عمومی یا تراکتورهای خدماتی

2- تراکتئرهای همه کاره یا تراکتور های ردیف کار

3- تراکتورهای پا بلند یا شاسی بلند

4- تراکتورهای باغی

5- تراکتورهای صنعتی

6- تراکتورهای یونیورسال

7- تراکتورهای باغچه ای و تراکتورهای چمن زن

8- تراکتورهای دو چرخ یا تیلر های موتوری

 

ج) بر اساس نوع شاسی یا قاب

 

1- تراکتورهای با شاسی

2- تراکتورهای نیمه شاسی

3- تراکتورهای بدون شاسی

 

الف) طبقه بندی بر اساس خاصیت کششی و خودرو بودن- تراکتورهای چرخ دار متمایز ترین و پیشرفته ترین نوع ماشین به خصوص جهت مقاصد کشاورزی هستند . این تراکتورها سه چرخ یا چهار چرخ ساخته می شوند.انواع تراکتورهای چهار چرخ به قرار زیر است:

 

تراکتورهای چهار چرخ معمولی, تراکتورهای چهار چرخ محرک, تراکتورهای چهار چرخ متحرک محرک با چرخ های کوچک جلو ,تراکتورهای چهار چرخ محرک با چرخ های بزرگ و و هم اندازه.

 

- طی سال های متمادی از تراکتورهای زنجیری به منظور کاهش فشار برروی خاک و بالا رفتن کشش در زمینهای نرم , که دارای مقاومت کمی هستند, استفاده شده اند . این تراکتورها همچنین در زمین های مرطوب و باتلاقی, یا در مناطقی که پایداری چرخ های تراکتور با اشکال روبرو می شود , مانند مناطق تپه ای با شیب های تند و زمین های ناهموار مورد استفاده قرار می گیرد.

 

گرچه استفاده از تراکتورهای زنجیری در کشاورزی محدود است , اما از این تراکتورها می توان به خوبی در موارد زیر استفاده کرد:

 

1- اشتفاده در باغات میوه و بیشه زارها

2- پاک کردن و احیای زمین

3- انجام عملیات حفاظتی خاک

4- ایجاد استخرهای ذخیره سازی آب در مزرعه

5- عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین های زراعی به خصوص مزارع آبی

6- ایجاد نهرهای انتقال آب

7- به کار بردن زیر شکن ها و وسایل خاک ورزی عمیق

8- تعمیر جاده

 

 

ب) طبقه بندی بر اساس موارد استفاده

- یک تراکتور عمومی یا خدماتی, کم و بیش مشابه یک تراکتور چهار چرخ متداول و معمولی است. در این تراکتورها ممکن است فاصله ی بین چرخ های جلو یا چرخ های عقب ثابت یا قابل تنظیم باشد.

 

- تراکتورهای همه کاره یا تراکتور ردیف کار , تراکتوری است که عملا برای انجام تمام کارهای مزرعه به انضمام عملیات کاشت و وجین و سله شکنی در مزارعی که اندازه ی آنها متوسط است طراحی شده است.

 

- اکسل جلویی تراکتورهای پا بلند عریض و قابل تنظیم بوده و ارتفاع آن از سطح زمین زیاد است تا بتواند عملیات وجین و سله شکنی محصولات ردیفی پا بلند , مانند نیشکر را انجام دهد.

 

- در شرایطی که فاصله یبین درختان زیاد بوده و شاخه های درختان نیز بلند می باشند تقربا می توان از هر تراکتوری در باغ های میوه و بیشه زارها استفاده کرد. اما در صورتی که باغ های میوه , بیشه زارها و تاکستان ها از اهمیت بیشتری برخوردارند , بهتر است از تراکتورهای مخصوص که برای کار در این شرایط طراحی شده اند استفاده نمود. تراکتورهای باغی ممکن است از نوع چرخ دار یا زنجیری باشند.

 

- تراکتورها یصنعتی ماشین هایی هستند در اندازه و انواع مختلف که برای کارهای مخصوص صنعتی و حمل وسائل سنگین در کارخانجات , فرودگاه ها و غیره ساخته شده اند. این تراکتورها را می توان به دستگاه های بالا بر, حفاری, بارکن مکانیکی و ضمائم مشابه که روی آنها سوار می شوند مجهز نمود. در بسیاری از مواقع می توان از بعضی تراکتورهای صنعتی در کارهای کساورزی نیز استفاده نمود.

 

- تراکتورها ییونیورسال که به واحد توان یا تراکتور مخصوص نیز معروف است به طریقی طراحی شده است که بتواند هم تولید توان نموده و هم انواع مختلفی از ماشین های برداشت سوار, از قبیل ماشین ذرت چین , ماشین برداشت علوفه ی سیلو کردنی , کمباین و ماشین دانه کن ذرت و بعضی وسائل مخصوص را قبول و حمل کند. این نوع تراکتور نه تنها دارای خصوصیت ماشین های خودرو است بلکه دارای مزایای اقتصادی یک واحد تولید توان چند منظوره نیز هست.

 

- تراکتورهای باغچه ای یا باغی کوچک ع که به آنها تراکتورهای شاسی کوتاه نیز گفته می شود , تراکتورهای چهار چرخ کوچکی هستند که توان آنها بین حدود 8 تا 25 است بخار است. این تراکتورها برای انجام بسیاری از کارهای باغات کوچک و باغچه ها از قبیل خاک برداری , حفر گودال , برش چوب و غیره قابل استفاده هستند.

 

- تراکتورهای دو چرخ یا تیلر های موتوری که به تراکتورهای دستی نیز معروف است, دارای دو چرخ محرک است که به وسیله ی دست حمایت و هدایت می شود.

 

ج) طبقه بندی بر اساس نوع شاسی یا قاب

 

- تراکتورهای با شاسی دارای یک قسمت حمایت کننده به نام شاسی یا قاب هستند.

 

- در تراکتورهای نیم شاسی دو تیرک یا محور طولی به دو طرف بدنه ی موتور ع محفظه ی کلاچ و یا محفظه ی جعبه دنده به وسیله ی پیچ و مهره متصل می شود.

 

- تراکتورهای بدون شاسی فاقد هر گونه حمایت کننده اضافه هستند . د راین نوع بدنه ی تراکتور به صورت یکپارچه است.

 

 

الف) طبقه بندی بر اساس خاصیت کششی و خودرو بودن:

تراکتورهای چرخ دار متمایز ترین و پیشرفته ترین نوع ماشین به خصوص جهت مقاصد کشاورزی هستند . این تراکتورها سه چرخ یا چهار چرخ ساخته می شوند.انواع تراکتورهای چهار چرخ به قرار زیر است:

 

تراکتورهای چهار چرخ معمولی, تراکتورهای چهار چرخ محرک, تراکتورهای چهار چرخ متحرک محرک با چرخ های کوچک جلو ,تراکتورهای چهار چرخ محرک با چرخ های بزرگ و و هم اندازه.

 

- طی سال های متمادی از تراکتورهای زنجیری به منظور کاهش فشار برروی خاک و بالا رفتن کشش در زمینهای نرم , که دارای مقاومت کمی هستند, استفاده شده اند . این تراکتورها همچنین در زمین های مرطوب و باتلاقی, یا در مناطقی که پایداری چرخ های تراکتور با اشکال روبرو می شود , مانند مناطق تپه ای با شیب های تند و زمین های ناهموار مورد استفاده قرار می گیرد.

 

گرچه استفاده از تراکتورهای زنجیری در کشاورزی محدود است , اما از این تراکتورها می توان به خوبی در موارد زیر استفاده کرد:

 

1- استفاده در باغات میوه و بیشه زارها

2- پاک کردن و احیای زمین

3- انجام عملیات حفاظتی خاک

4- ایجاد استخرهای ذخیره سازی آب در مزرعه

5- عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین های زراعی به خصوص مزارع آبی

6- ایجاد نهرهای انتقال آب

7- به کار بردن زیر شکن ها و وسایل خاک ورزی عمیق

8- تعمیر جاده

 

 

ب) طبقه بندی بر اساس موارد استفاده- یک تراکتور عمومی یا خدماتی, کم و بیش مشابه یک تراکتور چهار چرخ متداول و معمولی است. در این تراکتورها ممکن است فاصله ی بین چرخ های جلو یا چرخ های عقب ثابت یا قابل تنظیم باشد.

 

- تراکتورهای همه کاره یا تراکتور ردیف کار , تراکتوری است که عملا برای انجام تمام کارهای مزرعه به انضمام عملیات کاشت و وجین و سله شکنی در مزارعی که اندازه ی آنها متوسط است طراحی شده است.

 

- اکسل جلویی تراکتورهای پا بلند عریض و قابل تنظیم بوده و ارتفاع آن از سطح زمین زیاد است تا بتواند عملیات وجین و سله شکنی محصولات ردیفی پا بلند , مانند نیشکر را انجام دهد.

 

- در شرایطی که فاصله یبین درختان زیاد بوده و شاخه های درختان نیز بلند می باشند تقربا می توان از هر تراکتوری در باغ های میوه و بیشه زارها استفاده کرد. اما در صورتی که باغ های میوه , بیشه زارها و تاکستان ها از اهمیت بیشتری برخوردارند , بهتر است از تراکتورهای مخصوص که برای کار در این شرایط طراحی شده اند استفاده نمود. تراکتورهای باغی ممکن است از نوع چرخ دار یا زنجیری باشند.

 

- تراکتورها یصنعتی ماشین هایی هستند در اندازه و انواع مختلف که برای کارهای مخصوص صنعتی و حمل وسائل سنگین در کارخانجات , فرودگاه ها و غیره ساخته شده اند. این تراکتورها را می توان به دستگاه های بالا بر, حفاری, بارکن مکانیکی و ضمائم مشابه که روی آنها سوار می شوند مجهز نمود. در بسیاری از مواقع می توان از بعضی تراکتورهای صنعتی در کارهای کساورزی نیز استفاده نمود.

 

- تراکتورها ییونیورسال که به واحد توان یا تراکتور مخصوص نیز معروف است به طریقی طراحی شده است که بتواند هم تولید توان نموده و هم انواع مختلفی از ماشین های برداشت سوار, از قبیل ماشین ذرت چین , ماشین برداشت علوفه ی سیلو کردنی , کمباین و ماشین دانه کن ذرت و بعضی وسائل مخصوص را قبول و حمل کند. این نوع تراکتور نه تنها دارای خصوصیت ماشین های خودرو است بلکه دارای مزایای اقتصادی یک واحد تولید توان چند منظوره نیز هست.

 

- تراکتورهای باغچه ای یا باغی کوچک ع که به آنها تراکتورهای شاسی کوتاه نیز گفته می شود , تراکتورهای چهار چرخ کوچکی هستند که توان آنها بین حدود 8 تا 25 است بخار است. این تراکتورها برای انجام بسیاری از کارهای باغات کوچک و باغچه ها از قبیل خاک برداری , حفر گودال , برش چوب و غیره قابل استفاده هستند.

 

- تراکتورهای دو چرخ یا تیلر های موتوری که به تراکتورهای دستی نیز معروف است, دارای دو چرخ محرک است که به وسیله ی دست حمایت و هدایت می شود.

 

 

ج) طبقه بندی بر اساس نوع شاسی یا قاب

 

- تراکتورهای با شاسی دارای یک قسمت حمایت کننده به نام شاسی یا قاب هستند.

- در تراکتورهای نیم شاسی دو تیرک یا محور طولی به دو طرف بدنه ی موتور ع محفظه ی کلاچ و یا محفظه ی جعبه دنده به وسیله ی پیچ و مهره متصل می شود.

- تراکتورهای بدون شاسی فاقد هر گونه حمایت کننده اضافه هستند . د راین نوع بدنه ی تراکتور به صورت یکپارچه است


guideadda
29 مرداد 98 12:10
nice information
Taren
2 مرداد 98 05:59
The instigators valuation of which 5 percentage associated with staffs receive an raise penis longer than 16 cm.
In an added 5 percent regarding problems, the put up male member would be
shorter than re 10 cm. You will discover objective
keep fit with the purpose of comprise occurred used for male
member bulge. A single view overdue these trains transpires so as to replicate stroke on the male organ might
snowball blood pour, which has been contemplated being a viable
strategy to expand the male organ. There's an array of Penis Swelling Tablet out there in the present day.
Many work with the assumption which their particular organic
plant based compounds encourage blood spring towards the male member.
We recover how the supplement so as to handiworks for one part might not exactly develop the next subsequently you need to be precise when taking the right capsule to suit your needs.
Out of your a huge selection of capsule with the purpose of get
to operate, we've cliquey around consistent re-evaluate going on ones
behalf, simply because they've a showed popularity. They acquired an outstanding ratings regarding buyers furthermore popular since the finest product.
The erection is furthermore assembled mass cavernosum.
The item completes rapidly with blood to obtain a
great creation ahead of ejaculations.
best erectile pump
23 تیر 98 03:05
erectile food http://viagralim.us erectile food !
Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you might be a great author. I will make certain to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice evening!
http://www.myvibor.ru/interview.php
29 فروردین 98 15:35
最高品質の商品を低価格でお客様に提供する事が出来ます。
http://tinhuybacgiang.org.vn/node/1347
29 فروردین 98 15:34
ブランド時計コピー(N級品)激安通販
http://old-2014.rsu.edu.ru
18 فروردین 98 05:11
日本超人気のブランドコピー,スーパーコピーブランド激安販売店!2018春夏新作イヴサンローラン財布コピー?エルメス財布コピー
brazil nuts calories
27 آذر 97 03:45
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep
it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the
road. Many thanks
Jenny
26 آذر 97 02:30
Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and
starting a new project in a community in the same
niche. Your blog provided us useful information to work on.
You have done a marvellous job!
rules of survival hack
10 آذر 97 19:32
Hi my family member! I wish to say that this post is amazing, great written and come with approximately all
important infos. I would like to look extra posts like this .
adsf
3 مهر 97 05:36
If you wish for to obtain a great deal from this paragraph then you have to apply these methods to your
won website.
Saudia
23 مرداد 97 17:20
Your means оf ddescribing аll in tһis paragraph is
really pleasant, eᴠery one can eassily Ьe
aware of іt, Ꭲhanks a lot.
how to grow your penis big
2 مرداد 97 21:43
Hi! I've been following your website for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Texas!
Just wanted to mention keep up the great job!
stemcellsecrettocellularg39344.ezblogz.com
27 تیر 97 13:03
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog
and wished to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts.
After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
JANAH Stone
8 تیر 97 21:37
Ꭲhis infoгmation iѕ priceless. Where can I find
out morе?
Josef
31 خرداد 97 22:37
I've ƅeen surfing on-lіne more than thгee һοurs toԁay, yet
І neveг discovered any intеresting article ⅼike yоurs.Іt is beautiful worth еnough foor mе.
In my view, іf all webmasters and bloggers mаde excellent content as youu pгobably did, thе web will be much more helpful than ever ƅefore.
bazo.pro
15 خرداد 97 16:04
набор лент эспандеров резинок для фитнеса bodbands
abnytchtpbyrb
розетка резинка для фитнеса
фитнес ризинка купить
резинки для фитнеса днепр
hotline резинки для фитнеса
floor refinishing supplies toronto
4 اردیبهشت 97 15:39
Make it possible for your ground has been prepared for
finishing.
roofing repair costs
3 اردیبهشت 97 02:24
5 Elements That Affect Value of a Roof Repair.
auto window tinting lansing mi
2 اردیبهشت 97 20:37
Window tint is designed to adhere directly to the glass.
depforce plus rx
31 فروردین 97 22:34
Howdsy just wsnted to give you a quick heads up. Thee words
inn your article seem tto be runninmg ooff the screeen in Opera.
I'm nnot sure if this is a formatting issue or somethihg to do ith internet browser compatibility bbut I figurd I'd post
too llet you know. The layoutt loik great though!
Hope youu get the prblem fxed soon. Kudos
Hussin Ahmed
26 فروردین 97 12:36
I just like tһe valuable info you supply on yoսr articles.
I will bookmark уouг weblog and check аgain here regularly.
I ɑm moderately suгe I will learn many new stff proper hеre!
Beѕt of luck f᧐r thе fоllowing!
rite
25 فروردین 97 07:43
I truly love yoᥙr website.. Excellent colors & theme.
Ꭰid yߋu create tһis web site yourseⅼf?
Pⅼease reply Ьack as Ι'm wantіng to create my own personal site ɑnd ѡould like tⲟ қnow where you got this from or whɑt tһe theme іs named.
Kudos!
roman online pharmacy reviews
24 فروردین 97 04:35
Helⅼօ everyоne, it's my first go to see at this
web site, аnd post is genuinely fruitful f᧐r me, қeep սp posting tһese
types of posts.
viagra super active comprar
23 فروردین 97 13:06
GooԀ day I am so excited I found your site, I гeally founnd you by
mistake, ѡhile Ӏ was browsing on Aol fοr sоmething else, Anyhoᴡ
I am here now and would juѕt like to say kudos for a remarkable post ɑnd а all round enjoyable
blog (І alsⲟ love the theme/design), І dօn’t
have tіmе to browse іt aⅼl аt thhe moment but I hаve bookmarked іt and also aɗded youг RSS feeds, so ᴡhen I
have timе I will be Ьack tο read more, Please ɗо keep
up the excellsnt jo.
Bungling Ben
17 فروردین 97 02:59
We browse the article, and a lot of the remarks, but haven't seen anybody really speaking about the picture as a whole
in terms of the niche of animal captivity.
Robert's BJ boy
17 فروردین 97 02:07
But is energy necessarily more complicated today?
Joma Jewellery London
17 فروردین 97 02:00
Great assets here! The principal factor behind the creation of this jewellery is
that it works as energy inducer.
www.baebongubf.org
16 فروردین 97 19:25
Pretty handcut coral beads in a tube/barrel shape.

The color ranges from darkish pink to salmon with splashes
of white.
basement finishing system picture hanging kit
13 فروردین 97 10:22
Transforming a finished basement is costlier.
johnson
11 فروردین 97 11:12
It's in pojnt of fact a nice and helpful piece of information.
I am satisfied that you simply shared this helpful information with us.
Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30