تبلیغات
انجمن علمی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل - ویژگی و مزایای سوخت‌های بیودیزل...

 بحران فزاینده انرژی در جهان صنعتی امروز با شتاب تندی همه کشورهای جهان را بیش و کم به چالشی عظیم کشانده است و منافع ملی جوامع در عرصه های بین المللی بر این فرآیند بیشتر دامن می زند و معادلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف را از موازنه می اندازد.

برآیند ایندو از یک طرف و کمبود، میرایی و تجدید ناپذیری سوختهای فسیلی از دیگر سو، اندیشمندان و محققان حوزه های مختلف علوم را به تنگنای فکری واداشته و گروههای تحقیقاتی به دنبال راهکارهای عملی برای فائق آمدن برمشکلات و تبعات بحران انرژی در عرصه های مختلف صنعتی و اجتماعی هستند. در حاشیه رایزنی های گروههای همسو یا مخالف در مسائل استراتژیک انرژی در پشت درهای بسته، تنور داغ آزمون گزینه های مختلف برای جایگزینی سوختهای نفتی و آلاینده محیط زیست در برخی موارد از بوته آزمایش گذر کرده و در مرحله عملیاتی قرار گرفته است.

در بطن صنعت و تکنولوژی جهان سناریویی در حال شکل گیری است و رویکرد عمیقی از سوی کشورهای صاحب صنعت متوجه انرژی های تجدید پذیر نظیر آب، باد، انرژی زمین، خورشید و هیدروژن شده است. در این میانه بیودیزل ها نیز به طور جدی به توسعه اضلاع این چند ضلعی انرژی گام نهاده اند و نهضت فراگیری برای استفاده از آن در حوزه انرژی با شتاب فزآینده ای آغاز شده و در فهرست های برجسته شده نهادهای بین المللی انرژی قرار گرفته است.

● انرژی انرژی در اشکال مختلف مانند گرما، نور، حرکت و صدا یافت می شود، اما همه آنها در دو گروه عمده جای می گیرند: سنتیک و پتانسیل. انرژی الکتریکی، تابشی، حرارتی، حرکت و صوت از نوع سنتیک هستند و انرژی های شیمیایی، مکانیکی ذخیره شده، هسته ای و ثقلی، فرم پتانسیل انرژی محسوب می شوند. راه های مختلف زیادی وجود دارند که با بهره گیری از آنها می توانیم انرژی های فراوان اطراف خود را ذخیره، تبدیل، تقویت و استفاده کنیم. انرژی قابل رویت نیست و فقط آثار آن قابل تجربه است و از اینرو به چنگ انداختن آن معمولاً کار دشواری است. برای مثال انرژی حرارتی با تابش منتقل می شود و هدایت آن با فرآیندی متفاوت روی می دهد. اما تفاوت اصلی آنها (برای مثال نسبت به سرعت فرآیند انتقال) به ندرت قابل درک است.

مشابه آن، انرژی الکتریکی و نور بوسیله موج منتقل می شوند، در حالیکه ایندو پروسه های متفاوتی هستند. منابع انرژی می تواند به سه کلاس فسیل، تجدیدپذیر و شکافت هسته ای گروه بندی شود. سوختهای فسیلی سالیان پیش تشکیل شده اند و قابل تجدید نیستند. منابع انرژی فسیلی شامل نفت خام، زغال سنگ، قیر، گاز طبیعی، سنگهای رسی نفتی و ماسه های حاوی قطران است. منابع انرژی قابل تجدید شامل آب، باد، خورشید، گرمای درونی زمین، دریا و هیدروژن است. منابع عمده انرژی حاصل از شکافت هسته ای از اورانیوم و توریوم است. پیش بینی می شود که تا سال۲۰۴۰ تقریباً نیمی از انرژی مصرفی جهان از منابع تجدید شدنی تأمین خواهد شد و الکتریسیته تولیدی از منابع تجدید پذیر بیش از۸۰ درصد کل منبع الکتریسیته جهان را تشکیل خواهد داد.

● مفهوم بیودیزل کمبود سوختهای فسیلی موجود و محدود بودن منابع آن به برخی مناطق جهان، افزایش تشعشعات آلاینده زیست محیطی از احتراق سوختهای فسیلی و افزایش بهای آنها، استفاده از منابع بیوتوده را بسیار جذاب و در خور توجه ساخته است. کارشناسان اظهار می کنند که نفت موجود و منابع گاز برای فقط چند دهه کوتاه کافی خواهند بود. مطابق با افزایش تقاضای انرژی و لزوم جایگزینی منابع نفتی، سوختهایی نظیر بیودیزل و بیواتانول طلایه داران تکنولوژیهای جایگزین هستند و از اینرو راهکار مناسب و قابل پیشرفت برای مصرف در موتورهای احتراقی، بی تردید انواع بیودیزل است. بیودیزل بطور خلاصه به عنوان استرهای مونوالکیلی روغنهای نباتی یا چربیهای حیوانات تعریف می شود.

بیودیزل بهترین کاندیدای جایگزین برای سوختهای دیزلی در موتورهای دیزلی است. بیودیزل شبیه سوختهای نفتی می سوزد، در حالی که آلایندگی به مراتب کنترل شده تری دارد. از طرف دیگر بیو دیزل احتمالاً کارآیی بهتری از بنزین دارد. بیودیزل همچنین توان بالقوه زیادی را برای موتورهای تراکم احتراقی ارایه می دهد. سوخت دیزل می تواند با بیودیزل که از روغنهای نباتی ساخته می شود جایگزین شود.

بیودیزل امروزه بطور عمده از روغن سویا، دانه خردل و روغن خرما حاصل می شود. ارزش گرمایی بیودیزل ها نسبتاً زیاد است. مقدار ارزش گرمایی بیودیزل ها(۳۹ تا۴۱ MJ/kg ) اندکی کمتر از بنزین (۶۴MJ/kg) ، سوختهای نفتی (۴۳MJ/kg) یا نفت خام (۴۲ MJ/kg) است اما از زغال سنگ(۳۲ تا۳۷ MJ/kg ) زیادتر است. بیودیزل خالص یا۱۰۰ درصد، بیودیزل سوخت محسوب می شود که بصورت B۱۰۰ یا سوخت خالص معرفی می شود. بیودیزل مخلوط، ترکیبی از بیودیزل خالص با دیزل نفتی است. مخلوط های بیو دیزل بصورت BXX بیان می شوند که در آن XX نشان دهنده مقدار درصد بیودیزل در آن مخلوط است. مثلاً B۸۰ موید این است که۸۰ درصد آن سوخت بیودیزل و۲۰ درصد آن پترودیزل است.

بیو دیزل به سوختهایی اطلاق می شود که منشاء بیولوژیکی دارند و یک عنوان کلی است که به گستره ای از سوختهای اکسیژن دهی شده با پایه استری(که از منابع بیولوژیکی تجدیدپذیر نشات می گیرد) نسبت داده می شود. بیودیزل ممکن است از روغن های آلی و چربیها تولید شود. از دیدگاه علم شیمی، بیودیزل به استرهای منوالکیل با زنجیرهای بلند اسید چرب که از بیولیپیدهای تجدید پذیر مشتق می شوند منسوب می شود. بیودیزل بطور نمونه از طریق واکنش روغن نباتی یا چربی حیوانی با متانول یا اتانول در حضور کاتالیزور برای حصول متیل یا اتیل استر (بیودیزل) و گلیسیرین تولید می شود. استرهای متیل یا اتیل اسید چرب یا همان بیودیزل از روغنهای طبیعی و چربیها تولید می شود. معمولاً متانول بر تبادل استری به اتانول ترجیح داده می شود، به خاطر اینکه متانول از اتانول ارزان تر است. گلسیرین تولیدی نیز در صابون سازی مصرف می شود. جدول۱ مشخصات فنی بیودیزل ارایه می دهد. فرآیند ترانس تبادل استری و تولید بیودیزل با استفاده از آنزیم در معادلات زیر آمده است.

● چرا بیودیزل؟ بیودیزل سوخت تجدید پذیری است که با واکنش شیمیایی الکل و سبزیجات یا روغنهای حیوانی، چربیها یا گریسها ساخته می شود. از طریق فرآیند پالایش موسوم به واکنش تبادل استری، گلیسیرین را که یک محصول فرعی بوده و برای موتور خودرو مناسب نیست، حذف می کنند. گلیسرین حذف شده می تواند برای تهیه صابون استفاده شود. بیودیزل می تواند در بسیاری از موتورهای دیزلی بصورت خالص یا مخلوط با سوختهای نفتی در مقادیر مختلف استفاده شود. به ویژه در مخلوطی با۸۰ درصد بیودیزل و۲۰ درصد سوخت نفتی، بطور چشمگیری تابشهای سرطانی و گازهایی را که در گرم شدن زمین سهیم می شوند، کاهش می دهد.

● سوخت ایمن و تمیز بیودیزل سلامت اپراتورهایی را که با این سوخت سروکار دارند، تضمین می کند. همچنین جایگزین تمیزی برای سوختهای نفتی است و در زمره سوختهای سبز قرار می گیرد. بیو دیزل از چربیها و روغنهای تجدید پذیر نظیر روغنهای ماهی تابه رستوران ها توسط برخی شرکتها (از جمله شرکت Pacific در آمریکا) تولید می شود. بیودیزل می تواند در خودروهایی که تحت سیاست اعتباری کنترل انرژی عمل می کنند، استفاده شود. بیودیزل در موتورهای تراکم احتراقی موجود در بازار اعم از سبک تا سنگین همانند سوختهای نفتی استفاده می شود و نیازی به هیچگونه مدیفیکاسیون موتور وجود ندارد. بیودیزل ظرفیت عملکردی، بازده و محدوده کاری دیزل های نفتی را دارا بوده و پشتیبانی می کند.

نه تنها هیچگونه تغییر ماهیتی در موتور خودرو لازم نیست بلکه هیچ نیازی به تغییر خودروها، قطعات یدکی، ایستگاههای سوخت گیری و مهارت های خاص برای مکانیک ها نیز لازم نخواهد بود. شیلنگ خودروها پس از۶ ماه اول کارکرد با بیودیزل نیازمند بررسی و چک آپ است. همچنین جایگزینی شلنگ های غیرسازگار ضروری است که اینکار نیز چندان سخت و هزینه بر نیست. مخلوط های۲۰ درصد یا کمتر ممکن است اثر نامطلوب اندکی روی شلنگ های غیرسازگار داشته باشند. بیودیزل تشعشعات آلاینده زیست محیطی را تقلیل می دهد بیودیزل با۲۰ درصد مخلوط دیزل نفتی استفاده می شود.

مبدل های کاتالتیکی موجود در اگزوز خودروها آلایندگی آنها را به حداقل می رسانند. در نتیجه مواد خاص به۳۱ درصد، دی اکسید کربن به۲۱ درصد و کل هیدروکربن ها به۴۷ درصد کاهش می یابد. بیودیزل مصرفی با مخلوط نفتی همچنین نشر سولفور و آروماتیک ها را نیز کاهش می دهد. استفاده از B۱۰۰ مواد سرطان زا و آلاینده ها را بیشتر کاهش می دهد. بیودیزلها بدلیل ایمن بودن، سازگاری با محیط زیست و سهولت حمل و نقل در جاهای مختلف استفاده می شوند. صنعت دریایی آمریکا۱۰درصد از مصرف سوختی خود را از بیودیزل تأمین و از آن در مأموریتهای دریایی، قایقهای نوساخت و تعمیری، کشتیهای تجاری داخلی و کشتیهای تجاری اقیانوس پیما و ناوگان پاسبان ساحلی استفاده می کند.

بیودیزل سوختی جایگزین با ضریب ایمنی بالا به حساب می آید، چون دارای نقطه اشتعال بالاتری از دیزلهای موجود است. از سوی NFPA در زمره سوختهای غیرقابل اشتعال کلاس بندی شده است و نیازی به نصب برچسب مواد خطرناک برروی آنها در موقع بارگیری و حمل و نقل وجود ندارد. بیودیزل در موتورها به سهولت می سوزد و موقعی که با حداقل مقدار کمتر از۲ درصد با سوخت نفتی دارای سولفور یا سولفور خیلی کم مخلوط می شود نرمی و روانی آن در سطوحی برابر با سوختهای نفتی حاوی مقادیر بسیار زیاد سولفور افزایش می یابد. استفاده از بیودیزل و مخلوطهای آن تغییرات قابل توجهی در بوی ترکیبات خروجی از اگزوز دارد. اگر بیودیزل اکسیژن دهی شود در اینصورت احتراق کاملتری نسبت به پترودیزلها در موتور صورت می پذیرد.

Carlos Eduardo Veiga Petrobras
19 خرداد 98 03:53
Terrific work! That is the kind of information that are supposed to
be shared across the net. Shame on the seek engines for now not positioning this post higher!
Come on over and consult with my web site .

Thanks =)
http://tinyurl.com
19 خرداد 98 01:03
bookmarked!!, I love your web site!
Carlos Magno Nunes Barcelos
16 خرداد 98 00:01
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up plus
the rest of the website is extremely good.
Grady
13 خرداد 98 22:35
What's up it's me, I am also visiting this website on a regular basis,
this web site is actually nice and the visitors are really sharing pleasant thoughts.
tinyurl.com
30 اردیبهشت 98 16:30
Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard
against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any
recommendations?
Leon
28 اردیبهشت 98 09:35
Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful
& it helped me out a lot. I hope to give something back
and aid others like you aided me.
http://tinyurl.com/yypjyylt
28 اردیبهشت 98 02:14
Very rapidly this web page will be famous amid all blogging people, due to it's pleasant content
Kléber Leite
26 اردیبهشت 98 21:02
You could certainly see your skills within the work you write.
The world hopes for even more passionate writers such as
you who aren't afraid to say how they believe. All the time follow your heart.
tinyurl.com
25 اردیبهشت 98 12:36
I know this web page presents quality depending posts and
extra information, is there any other website which presents such things in quality?
tinyurl.com
25 اردیبهشت 98 12:26
Hi there! I could have sworn I've visited your blog before but after browsing
through a few of the articles I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy I discovered it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!
Verona
16 اردیبهشت 98 12:00
What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I
have discovered It absolutely helpful and it has aided
me out loads. I am hoping to give a contribution &
aid different customers like its aided me. Great job.
tinyurl.com
15 اردیبهشت 98 20:27
Ahaa, its nice discussion on the topic of this
article at this place at this web site, I have read all that, so now me also commenting here.
tinyurl.com
14 اردیبهشت 98 04:31
What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable experience on the
topic of unexpected feelings.
tinyurl.com
13 اردیبهشت 98 13:19
Hey there! I just wish to give you a big thumbs up for your great information you
have right here on this post. I will be returning to your web site for more soon.
tinyurl.com
12 اردیبهشت 98 14:57
Please let me know if you're looking for a article writer for your weblog.
You have some really good articles and I feel I
would be a good asset. If you ever want to take some of the load off,
I'd really like to write some content for your blog in exchange for
a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
Many thanks!
tinyurl.com
10 اردیبهشت 98 01:51
Hey! I know this is sort of off-topic but I had to ask. Does operating a well-established
blog like yours take a lot of work? I am completely new to operating a blog however I do write in my diary everyday.
I'd like to start a blog so I will be able to share
my personal experience and feelings online. Please let me know if
you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners.
Thankyou!
Veda
8 اردیبهشت 98 17:40
Hi! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of
my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him.
Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
Anita
8 اردیبهشت 98 01:46
Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog centered on the same topics you discuss and would really
like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.
tinyurl.com
4 اردیبهشت 98 08:03
It's an amazing article in favor of all the web people; they will take advantage
from it I am sure.
tinyurl.com
3 اردیبهشت 98 18:42
Hi there! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd
ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring
a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as
yours and I think we could greatly benefit from each other.
If you might be interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Terrific blog by
the way!
Shiela
3 اردیبهشت 98 17:14
Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
several weeks of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?
Daniel Valente Dantas
31 فروردین 98 10:52
No matter if some one searches for his required thing,
therefore he/she wants to be available that in detail,
therefore that thing is maintained over here.
http://www.oumma.be/actualite
31 فروردین 98 10:15
シャネルコピー、新作ブランド財布コピー,品などの 逸品はお客様に低価を提供します。正規と比べて、品質が同じです
tinyurl.com
31 فروردین 98 04:27
This is a topic that is near to my heart... Cheers! Exactly where are
your contact details though?
Celesta
29 فروردین 98 13:42
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time
a comment is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?

Many thanks!
Grupo Coral
29 فروردین 98 10:12
I think that everything posted made a ton of sense.
However, think on this, suppose you were to write a killer headline?
I mean, I don't want to tell you how to run your website, however suppose
you added a headline to maybe get a person's attention? I mean انجمن علمی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل - ویژگی و مزایای سوخت‌های بیودیزل...
is kinda vanilla. You might look at Yahoo's front page and watch how they create post titles to get people to click.
You might add a related video or a picture or two to get readers
interested about everything've written. In my opinion, it might bring your posts a little livelier.
Leonardo Martins de Almeida
20 فروردین 98 05:29
Having read this I thought it was really enlightening.
I appreciate you finding the time and energy to put this content together.

I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting.

But so what, it was still worthwhile!
tinyurl.com
19 فروردین 98 16:56
Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've
worked hard on. Any tips?
Zac
17 فروردین 98 13:19
This piece of writing is really a good one it
helps new internet viewers, who are wishing in favor of blogging.
http://tinyurl.com/y56j5zvt
15 فروردین 98 07:52
I'm not sure where you're getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30