تبلیغات
انجمن علمی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل - كشاورزی هسته ای
17 اسفند 90

كشاورزی هسته ای

   نوشته شده توسط: محمد نوری    نوع مطلب :مکانیزاسیون کشاورزی ،

فناوری هسته ای در حوزه هایی چون ژنتیك و اصلاح نباتات، مدیریت خاك،آب و تغذیه گیاهی، نگهداری مواد غذایی، كنترل آفات و بهداشت و فرآورده های دامی دارای كاربرد های وسیعی است.
برخی از فعالیت های انجام شده در قلمرو كشاورزی هسته ای را می توان افزایش زمان نگهداری انواع میوه از جمله خرما سیب و پیاز با پرتو دهی، تولید نارنگی بدون دانه، كوتاه كردن ساقه های گندم و برنج، ایجاد بذرهای جدید و با كیفیت بالاو... عنوان كرد.

 آیا می دانید پرتو دهی مواد غذایی چه مزایایی دارد؟

یکی از مزایای عمده آن کاهش میکروب های بیماریزا در مواد غذایی است.میکروب هایی که در مواردی که ماده غذایی تحت فرآیند زیادی قرار نمی گیرد یا به صورت خام مصرف می شود حایزاهمیت هستند.بعلاوه حذف یا کاهش این عوامل بیماریزا بخصوص برای مصرف کنندگانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، همچون افراد مسن ، بیماران سرطانی و ایدزی مهمتر است كه با باریکه 10مگا الکترون ولت است.

در این روش از پرتودهی با باریکه 10 مگاالکترون ولت استفاده شده است، این پرتو چه خاصیت هایی دارد و چرا از آن در این روش استفاده شده است؟ منابع پرتودهی شامل اشعه گاما ساطع شده از چشمه های رادیوایزوتوپ کبالت 60 یا سزیوم 137، اشعه ایکس تولید شده از ماشین هایی که با انرژی 5 مگاالکترون ولت یا کمتر کار می کنند و الکترون های شتابدار تولید شده از ماشین هایی که با انرژی 10مگاالکترون ولت یا کمتر کار می کنند، هستند. استفاده از الکترون های پرانرژی به دلیل این که آلودگی زیست محیطی کمتری نسبت به پرتو گاما دارند و همچنین زمان پرتودهی که بسیار کوتاه است ارجحیت دارد. در این روش می توان ماده غذایی را با بسته بندی نهایی پرتودهی کرد و از آلودگی ثانویه ماده جلوگیری کرد. به طور کلی پرتوها باعث شکست DNAکروموزومی میکروارگانیسم می شود که به غیرفعال شدن آن منجر می شود. در این روش کدام دسته از میکروب ها و باکتری ها مورد هدف قرار می گیرند؟ آلودگی های میکروبی ، انگلها و حشرات در این روش از بین برده می شوند. تمامی باکتری ها و کپکهای فاسدکننده مواد غذایی ، میکروب های پاتوژن و باکتری های بدون اسپور با این دز (تا 10 کیلوگرمی) از بین می روند. چه روشهای دیگری برای میکروب زدایی ادویه مورد استفاده قرار می گیرد؟ برای میکروب زدایی ادویه روشهای تیمار حرارتی، ضدعفونی با گازاتیلن اکسید و متیل بروماید و مایکروویو مورد استفاده قرار می گرفته اند که اکنون نامناسب شناخته شده اند. این روشها باعث از بین رفتن رنگ ، طعم و عطر ادویه می شوند. تا مدتی قبل ، گسترده ترین روش میکروب زدایی ادویه استفاده از گاز اتیلن اکسید بود، اما به علت باقی ماندن آن در مواد غذایی و سرطانزا بودن ، استفاده از آن از سال 1368 (1990) ممنوع شده است و روش پرتودهی به عنوان جایگزین مناسب روشهای پیشین برای میکروب زدایی از ادویه ارائه شد. پرتودهی مواد غذایی چه مزیتی نسبت به روشهای پیشین دارد؟ این روش مزایای زیادی دارد، ازجمله: افزایش نیافتن درجه حرارت در ماده غذایی ، عدم تغییر رنگ ادویه، عطر و رنگ ادویه، از بین رفتن باکتری های گرمادوست، کپکها و حشرات در دزهای بین 3-10 کیلوگری ، تغییر نکردن ترکیب شیمیایی و خواص پاداکسیدان ادویه، قابل قبول بودن بسته بندی های رایج آنها برای پرتودهی ، دوام بیشتر ادویه پرتودهی شده در شرایط انبار و بی خطر بودن ادویه پرتودهی شده برای سلامت انسان. پرتودهی به طور موثری انتشار بیماری های حاصل از مصرف مواد غذایی آلوده را کاهش می دهد. پرتودهی قادر به بهبود ایمنی و کیفیت بسیاری از مواد غذایی است و طول مدت نگهداری آنها را زیاد می کند.

مدارک زیادی وجود دارد، مبنی بر این که مزایای استفاده از فناوری پرتودهی مواد غذایی ، هزینه آن را جبران می کند. مزایای این فناوری باید توسط دولتها، صنایع و مصرف کنندگان در نظر گرفته شود. آلودگی میکروبی در ادویه و سایر مواد غذایی مشابه چگونه به وجود می آید و تلفات آن برای انسان چه خواهد بود؟ ادویه به مقدار قابل توجهی در صنایع غذایی به طور روزمره توسط عموم مصرف می شود و آلودگی میکروبی بالایی دارند. این محصولات در شرایط برداشت ، خشک کردن و حمل ونقل به ریزسازواره های زیادی آلوده می شوند که آنها علاوه بر ایجاد فساد در محصول ، در مواد غذایی مانند سسها و پودرهای سوپ فوری که به طور موثری حرارت داده نمی شوند، باعث به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان می شوند. بیماری های حاصل از مصرف مواد غذایی آلوده یکی از مسائل حایزاهمیت در بهداشت و سلامت عمومی جامعه برطبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 70 درصد موارد اسهال نوزادان و افراد جوان بر اثر مصرف مواد غذایی آلوده است. کما این که باکتری هایی نظیر سالمونلا و کمپیولوباکتر عامل بروز بیماری های حاصل از مواد غذایی آلوده در کشورهای صنعتی از سال 1965تا 1990بوده است. در کشورهای پیشرفته بیماری های انگلی ویروسی یکی از مشکلات عمده ای است که هر سال زندگی میلیون ها انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. انگلهای موجود در مواد غذایی آلوده سبب بروز اثرات نامطلوب در کودکان به صورت اختلال در تغذیه کودکان در طی مراحل رشد و تکامل آنها می شود. آیا استفاده از روش فوق الذکر، عوارض تازه ای را در مواد غذایی و سپس انسان به وجود نمی آورد؟ تمام روشهای فرآیند مواد غذایی شامل کنسرو کردن، پختن، پاستوریزاسیون ، استریلیزاسیون حرارتی و پرتودهی، بر محتوای تغذیه ای غذا تاثیر می گذارد. تغییرات ایجاد شده در مواد غذایی بر اثر پرتودهی مشابه تغییرات ایجاد شده در سایر روشهای تیمار مواد غذایی است. به علت این که پرتودهی باعث بالا رفتن دما در ماده غذایی نمی شود، میزان کاهش مواد مغذی بر اثر پرتودهی بسیار کمتر از سایر روشهاست. در حقیقت اکثر فرآیندهای مواد غذایی محتوای تغذیه ای را بیشتر از پرتودهی تغییر می دهند. کاهش ارزش تغذیه ای ماده غذایی را می توان با پرتودهی آن ماده در محیط عاری از اکسیژن یا در حالت انجماد به حداقل رساند.IAEA، FAO، WHOبه این نتیجه رسیدند که پرتودهی هیچ . مساله دیگر این است که پرتودهی باعث ایجاد رادیواکتیویته در ماده غذایی نمی شود. فرآیند پرتودهی شامل عبور مواد غذایی از مقابل منبع پرتو با یک سرعت تنظیم شده جهت کنترل انرژی یا دز جذب شده است. ماده غذایی هرگز در تماس مستقیم با منبع پرتو قرار نمی گیرد و حتی وقتی با دزهای خیلی بالا پرتودهی می شود، حداکثر سطح رادیواکتیویته القا شده ، فقط 1000/1بکرل در کیلوگرم غذا است ، که این 200هزار بار کوچکتر از سطح رادیواکتیویته طبیعی موجود در مواد غذایی است. آمار به دست آمده موید کاهش کدام دسته از آلودگی ها در ادویه و به چه میزان است؟ پرتودهی به طور موثری انتشار بیماری های حاصل از مصرف مواد غذایی آلوده را کاهش می دهد. در کشورهای مختلف دزی که برای کاهش آلودگی اغلب غذاها تصویب شده در محدوده 5/1تا 7 کیلوگری است این دز برای حذف 3 تا 10سیکل لگاریتمی باکتری های بیماریزا کافی است. تعداد باکتری های بیماریزا در محدوده 10تا 100سلول در هرگرم ماده غذایی است. با در نظرگرفتن مطالب فوق مواد غذایی پرتودهی شده با دز 5/1تا 7کیلوگری عاری از عوامل بیماریزا می شوند و باکتری های بیماریزایی که باقی می مانند به قدری کم هستند که سبب گسترش بیماری های حاصل از مصرف مواد غذایی آلوده نمی شوند. پرتودهی قادر به بهبود ایمنی و کیفیت بسیاری از مواد غذایی است و طول مدت نگهداری آنها را زیاد می کند؛ ولی این مطلب را باید در نظر گرفت که پرتودهی نمی تواند فساد ایجاد شده در ماده غذایی را از بین ببرد. بنابراین فقط مواد غذایی که از کیفیت خوب بهداشتی برخوردارند، باید پرتودهی شوند و در ضمن پرتودهی برای هر ماده غذایی مناسب نیست. آیا زمینه لازم برای اجرایی شدن و کاربرد این تکنیک در صنایع غذایی کشور فراهم است و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ در مرکز پرتو فرآیند یزد دستگاه شتاب دهنده الکترون رودوترون TT002موجود است که الکترون های شتابدار با انرژی 10مگا الکترون ولت تولید می کند و از این پرتو می توان مواد غذایی که قابل پرتودهی شدن هستند، را به منظور کاهش آلودگی های میکروبی ، پرتودهی کرد. متاسفانه عدم اطلاع رسانی در زمینه شناسایی این مرکز و نیز در ارتباط با مزایای پرتودهی باعث شده است کاربرد آنها از سوی صنایع مختلف محدود باشد.


http://www.caldanainternational.com/praga-budapest
4 اردیبهشت 98 13:53
ルイヴィトンスーパーコピー
https://www.samouzdrawianie.pl/cialo/
30 فروردین 98 22:26
取り扱い商品は全て【スーパーコピーブランド】の完成度の高い逸品です。正規品と同等品質のスーパーコピー品しか扱って
https://www.kidsupfrontvancouver.com/contact/
29 فروردین 98 15:35
振り込みで支払い-スーパーブランドコピー代引き対応-スーパーコピー腕時計代引き安全-ブランドコピー財布代引き-スーパー ...
http://wiki.posters.io
14 دی 97 23:11
Wow! This blog looks just like my old one! It's on a completely different subject
but it has pretty much the same page layout
and design. Superb choice of colors!
https://www.getjar.com/categories/all-games/puzzle-and-strategy-games/Clash-of-Clans-Cheat-960890
8 شهریور 97 18:29
Lots of fall under the title of digital media degrees.
https://twitter.com/vtbharadwaj
25 اردیبهشت 97 19:37
Vеry іntеreѕting info!Perfect just what I was looking for!
кредиты круглосуточно
22 اردیبهشت 97 05:08
кредит онлайн на карту без процентов
онлайн кредит на любую карту
деньги в кредит на карту срочно
срочно нужны деньги в долг украина
займ онлайн на карту срочно без отказа круглосуточно
взять онлайн кредит на карточку
займ на карту онлайн 24 часа
chocolate
16 اردیبهشت 97 18:34
That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere.

Simple but very precise information… Thanks for sharing this one.
A must read post!
резинка ерласт для фитнеса
11 اردیبهشت 97 16:01
резинка для фітнеса
фитнесленты
фитнес резинки купить украина
резинка сопротивления для фитнеса купить
купить резинки для фитнеса в украине
Bungling Ben
21 فروردین 97 15:47
For that reason university graduates are reluctant to join any but the biggest &
most well-known of foreign businesses.
garciniacambogiapremium.net
20 فروردین 97 08:48
Have actually been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net/myths-that-are-sabotaging-your-weight-loss-efforts
19 فروردین 97 07:45
Have been taking little over a month.
Robert's Blow Boy
18 فروردین 97 15:59
Only twelve episodes, however some of the best Uk comedy moments from John Cleese.
pure garcinia cambogia reviews gnc
16 فروردین 97 07:53
Have been taking little over a month.
Carlos
15 فروردین 97 01:41
Do you mind if I quote a couple of your articles as lonhg as
I proviee credit and sources back to your blog? My blog is in the exact same area of interest
as yours and my users would truly benefit from some of thhe information yoou provide here.
Please let mee know if this okay with you. Thank you!
Golf Lessons
14 فروردین 97 20:54
You actually make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be really spmething that I
think I woud never understand. It eems too complex and extremely broad
for me. I'm looking forward for your nextt post, I'll try to get the hang of it!
Robert's Blow Boy
13 فروردین 97 17:14
It will take multiple internet site, but it takes plenty of effort and key word
research.
saintsofelion.com
13 فروردین 97 15:28
Across the Central Valley of California, now we have an abundance of a tree my mom introduced as a Chinaberry Tree.
http://garciniacambogiapremium.net/3-unknown-garcinia-cambogia-benefits/
13 فروردین 97 13:14
Have actually been taking little over a month.
Robert's Blow Boy
13 فروردین 97 10:48
Let us just state all you could needed was a kiddie pool, some beach sand and also you might have gone swimming
it absolutely was so hot!
Miriam
17 آذر 96 03:21
Wow, this paragraph is pleasant, my younger sister is analyzing such things, therefore
I am going to inform her.
Nintendo giveaway
7 آذر 96 19:22
من فکر می کنم این یکی از مهم ترین اطلاعات برای من است.

و من خوشحالم خواندن مقاله شما. اما می خواهم به چند چیز کلی بگویم
سبک سایت کامل است، مقالات واقعا عالی است:
D. کار خوب، سلام
Can exercise increase your height?
1 مهر 96 09:28
Thanks very interesting blog!
feet complaints
26 شهریور 96 18:41
Howdy! This is kind of off topic but I need some help from
an established blog. Is it very hard to set up your own blog?

I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to
begin. Do you have any tips or suggestions?
Thanks
Foot Pain
15 مرداد 96 18:31
My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I may as well check things out.

I like what I see so i am just following you. Look forward to looking
into your web page repeatedly.
std home test
5 تیر 96 16:10
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا واقعا
نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر
به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما که می توانید انجام من خواهد بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
Barry
25 اردیبهشت 96 22:34
What's up, I read your blog daily. Your humoristic style is witty, keep doing what you're doing!
Korey
25 اردیبهشت 96 15:53
Thanks for some other wonderful post. The place else could
anyone get that type of info in such an ideal method of writing?
I have a presentation next week, and I am at the search
for such information.
BHW
25 فروردین 96 20:07
A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think
that you need to write more about this topic, it may not be a taboo matter but typically folks
don't discuss these topics. To the next! Best wishes!!
manicure
14 فروردین 96 05:30
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and
sources back to your weblog? My blog site is in the exact same niche as
yours and my users would really benefit from some of the
information you provide here. Please let me know if this alright with you.
Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر