تبلیغات
انجمن علمی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل - مكانیزاسیون در ایران
17 اسفند 90

مكانیزاسیون در ایران

   نوشته شده توسط: محمد نوری    نوع مطلب :مکانیزاسیون کشاورزی ،

در قانون برنامه سوم توسعه و در بند الفـ ماده  ۱۰۹ آن ، دولت مکلفـ شده است تا به رفـع بحران صنعتی شدن کشاورزی کمک کند.

صنعتی شدن (مکانیزاسیون ) در زمین های زراعی و باغی به بهبود کیفـی تولید، افـزایش بهره وری و درآمد کشاورزان منجر می شود، اما وجود مشکلات وتنگناهای فـراوان در بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات ، موجب کندی در تحقق این امر شده است .

عوامل طبیعی یا پراکندگی جغرافـیایی روستاها و واحدهای تولیدی  کشاورزی در پهنه وسیع کشور و وجود مسافـت های قابل ملاحظه درفـواصل بین آنها، از موانع بنیانی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است .این امر محدودیت های فـراوانی را در گذشته از جهات مختلفـ به ویژه دسترسی به تعمیرگاههای مناسب برای ارایه سرویس و خدمات به موقع ، تامین قطعات یدکی ، ماندگاری نیروهای فـنی و ماهر در روستاها سبب شده به طوری که در بسیاری از موارد، به دلیل فـقدان امکانات تعمیرگاهی ، زمان مناسب جهت انجام کارهای زراعی و باغی از دست رفـته و ماشین ها و ادوات کشاورزی با وجود نیاز، بدون استفـاده مانده است .فـرسودگی ماشین های کشاورزی و تولید ماشین آلاتی که با فـناوری روز جهان فـاصله دارند، مشکلات را دو چندان کرده است .

گفـته می شود سالانه رقمی در حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خسارت ناشی از فـرسودگی ماشین آلات کشاورزی است .
از جمله تنگناهایی که سبب شده از یک طرفـ بخش کشاورزی و از سوی دیگر بخش صنعت نتوانند ماشین های کشاورزی و ادوات موردنیاز را مطابق با استانداردهای بین المللی و با حفـظ کیفـیت مطلوب تولید کنند، کمبود و یا فـقدان دانش واطلاعات و تحقیقات بنیانی در زمینه نیازهای فـنی و مهندسی کشاورزی است .

اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن می گوید: صنعت کشور هنوز پاسخگوی بخش  کشاورزی نیست ، زیرا ماشین آلات کشاورزی در مقایسه با دیگر صنایع ، ازپیشرفـت مناسبی برخوردار نبوده است .
به گفـته وی ، ایران تاکنون به شاخصی که برای ماشین آلات کشاورزی در نظرگرفـته شده ، نرسیده است ، در حالی که بیشتر صنایع از لحاظ کمی وکیفـی پیشرفـت مطلوبی داشته و از چارچوب ساختار دولتی خارج شده اند.وی افـزود: بررسی ها نشان می دهد چنانچه کمباین های ساخت داخل از کیفـیت بهتری برخوردار باشند، ضایعات محصولات کشاورزی به مراتب کاهش خواهد یافـت .وی با بیان آن که با قیمت های تعیین شده از سوی مراجع ذیربط، ماشین آلاتی بهتر از وضع موجود نمی توان به کشاورزان واگذار کرد، از آزاد بودن واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی با تعرفـه حدود ۱۰ درصد خبر می دهد.

جهانگیری با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه ، از کشاورزان خواست برای رقابت با تولیدکنندگان داخلی و پویایی بازار، در زمینه واردات ماشین آلات مجهز، اقدام کنند.

علاوه بر بحث فـناوری ، مسایل اجتماعی و فـرهنگی بهره برداران کشاورزی وکاربران ماشین های کشاورزی نیز از موانع موجود در توسعه مکانیزاسیون این بخش به شمار می رود.ساختار اجتماعی و فـرهنگی جامعه روستایی ایران و دور ماندن بیشتر آنهااز اثار تحولات علمی در زمینه پیشرفـت های کشاورزی ، سبب شده تا شیوه تولیددر بسیاری از روستاها همچنان مبتنی بر سنت ها و روش های ابتدایی باشد.

فـقر فـرهنگی ناشی از بیسوادی و کم سوادی درصد قابل ملاحظه ای از بهره برداران ، آموزش آنها را برای انتقال روش های نوین کشاورزی به عرصه عمل ازجمله توسعه مکانیزاسیون در مراحل مختلفـ تولید محصولات زراعی و باغی بامشکل مواجه کرده است .

هرچند در طول برنامه های پنجساله اول و دوم توسعه کشور، با ورود تعدادی از ماشین ها و ادوات کشاورزی سازگار با شرایط کشور، تحول مطلوبی در آماده ساختن ذهنیت و جلب نظر زارعان نسبت به قبول توصیه های مراجع فـنی و اعمال روش های نوین ایجاد شد، اما این اقدامات هنوز کافـی نیست .
بنابراین در برنامه پنجساله چهارم ، هماهنگی جدی تر فـعالیت های تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی با واحدهای اجرایی بخش کشاورزی مورد انتظار است .

شاید یکی  از مهمترین  عواملی  که  بتوان  از آن به  عنوان  مشکلی  بر سر راه توسعه  مکانیزاسیون  کشاورزی  نام  برد، عوامل اقتصادی  و ضعفـ  بنیه مالی  کشاورزان به  خصوص  زارعان  خرده پا است .

واقعیت  این  است  که  بخش  عمده ای  از شاغلان  بخش  کشاورزی  را زارعان  خرده پایی تشکیل  می دهند که  در واحدهایی  با ابعاد بسیار کوچک  تجمع  یافـته  و فـاقد قدرت اقتصادی  برای  خرید ماشین  و ادوات  کشاورزی  هستند.

از سوی  دیگر، نبود تناسب  در جریان  افـزایش  قیمت  ماشین های  کشاورزی  با محصولات  زراعی  و باغی  از جمله  مشکلات  اقتصادی  مانع  از مکانیزاسیون  شدن  عرصه تولید کشاورزی ، است .

در این  بین ، نظام های  بهره برداری  موجود و تشکل های  خصوصی  بوجود آمده  به دلیل  فـقدان  اهرم های  هدایتی  و حمایتی  لازم ، رهاورد چندان  مثبتی  را به  همراه نداشته  و سقفـ  مبالغ  مربوط به  یارانه های  اختصاصی  برای  خرید
ماشین های کشاورزی  نیز تناسبی  با نیازهای  این  بخش  ندارد.

در شرایط اقتصادی  کنونی  کشور، تامین  ماشین های  کشاورزی  از طریق  تولیدات داخلی ، امکان پذیر نیست .

افـزون  بر آن ، صنایع  سازنده  وسایل  کشاورزی  فـاقد پویایی  و خلاقیت های  لازم بوده  و همواره  گرفـتار تکرار تولید نمونه هایی  که  قبلا اقتباس  شده ، هستند.

همچنین  افزایش  قیمت  تولید در سال های  اخیر با وجود آن که هنوز تحت  تاثیرقیمت گذاری  های  مهارکننده  سازمان های  دولتی  با نارضایتی  تولیدکنندگان  همراه است ، به گونه ای  فـزونی  یافـته  که  در بسیاری از موارد قابل  تحمل  برای  کشاورزان نیست .

افـزایش  قیمت  ماشین آلات  کشاورزی  زمانی  در تعادل  اقتصادی  کشاورزان  اختلال ایجاد نمی کند که  متناسب  با افـزایش  قیمت  محصولات  انها باشد.

گذشته از عوامل  زیربنایی  نظیر تجهیز، نوسازی  و یکپارچه سازی  اراضی ، توسعه شبکه های  آبیاری  و زهکشی  که  اهمیت  ویژه ای  در توسعه  مکانیزاسیون  کشاورزی دارند، ساختار تشکیلاتی  مناسب  نیز می تواند برای  بهبود وضعیت  مکانیزاسیون نقش  مؤثری  ایفـا کند.ضایعات  و تلفـات  وارده  از کافـی  و به  موقع  نبودن  عملیات  کشاورزی  و پیامد-های  ناشی  از آن از مشکلات  دیگری  است  که  به  دلیل  کمبود ماشین های  کشاورزی به  ویژه  منابع  مولد نیرو در مراحل  تولید محصولات ، گریبانگیر بخش  کشاورزی شده  است .
تسطیح و یكپارچه سازی
به گفـته  رئیس  مرکز توسعه  مکانیزاسیون  وزارت  جهادکشاورزی ، بخش  کشاورزی سالانه  در مجموع  به  ۲۸ هزار دستگاه  تراکتور ( شامل  تولیدی  و وارداتی  )نیازدارد.

در حالی  که  در سال  زراعی  گذشته  فـقط ۱۶ هزار دستگاه ، تامین  و دراختیار کشاورزان  قرار گرفـت .

مصطفـی  ترکان  صباغ  از توزیع  ۱۹ هزار دستگاه  تراکتور در بین  کشاورزان در سال  زراعی  جاری  خبر داد و گفـت : این  تعداد با میزان  مورد نیاز این  بخش فـاصله  زیادی  دارد.گفـته  می شود شرکت  تراکتورسازی  ایران  امسال  ۱۵ هزار دستگاه  تراکتور تولیدو در اختیار بخش  کشاورزی  خواهد گذاشت ، اما باید پذیرفـت  که  انحصاری  بودن کارخانه های  تراکتورسازی  و کمباین سازی  و در نتیجه  فـقدان  یک  رقابت  مبتنی بر قوانین  عرضه  و تقاضا در زمینه  ساخت ، تولید، بهبود کیفـیت  وتعدیل  قیمت هاخود مانعی  بزرگ  بر راه  توسعه  مکانیزاسیون  کشاورزی  است .

آمارهای  ارایه  شده  ازسوی  مرکز توسعه  مکانیزاسیون  کشاورزی  نشان  می دهد که در سه  سال  نخست  برنامه  سوم  توسعه  کشور، از ۹ هزار و ۶۷۱ دستگاه  دروگر، ۴۳هزار و ۲۲۱ دستگاه  تیلر، هفـت  هزار و ۶۴۴ دستگاه  کمباین  و ۸۶ هزار و ۱۶۰دستگاه  تراکتور مورد نیاز بخش  کشاورزی  فـقط ۸۳۲ دستگاه  دروگر ( ۵۱/۸ درصدبرنامه )، چهار هزار و ۲۵۳ دستگاه  تیلر ( ۸۴/۹ درصد)، هزار و ۱۸۳ دستگاه کمباین  ( ۴۷/۱۵ درصد) و ۳۴ هزار و ۱۹۸ دستگاه  تراکتور ( ۶۹/۳۹ درصد) تامین و در اختیار کشاورزان  قرار گرفـته  است .

در حالی  که  در سه  سال  نخست  برنامه  سوم ، تولید تراکتور در مقایسه  بابرنامه  دوم  توسعه  کشور از رشد مطلوبی  برخوردار بوده  که  شاید یکی  از دلایل آن ، شکل گیری  کارخانه های  تراکتورسازی  توسط بخش  خصوصی  است .

غلامرضا صحراییان  قائم  مقام  وزارت  جهاد کشاورزی  با تأکید بر نقش  مؤثربخش  خصوصی  در افـزایش  تولید ماشین آلات  کشاورزی ، می گوید: با افـزایش  حضور این بخش ، تولید ماشین آلات  با کیفـیت  مناسب  روز به  روز توسعه  پیدا می کند.
وی  با اشاره  به  تولید ۹۰ درصد ادوات  کشاورزی  توسط بخش  خصوصی ، می افـزاید:جهت گیری  دولت  بر این  است  که  تولید تراکتور در کشور به  بخش  خصوصی  واگذارشود.

به گفـته  وی ، در این  زمینه  با همکاری  وزارتخانه های  جهادکشاورزی  و صنایع و معادن  چند واحد تراکتورسازی  جدید در کشور در حال  شکل گیری  است .

تصدیگری  دولت  در امر تامین ، تولید و توزیع  ماشین ها و ادوات  کشاورزی  وتغییر آن به  ایفـای  نقش  هدایتی  و نظارتی ، یکی  از چالش های  جدی  توسعه  صنعتی شدن  کشاورزی  در برنامه  چهارم  توسعه  است .اصلاح  ساختار، کاهش  تصدیگری ، تغییر نقش  و فـعالیت  دولت  در امر تامین ، تولید و توزیع  ماشین های  کشاورزی  به  ایفـای  نقش  هدایتی  و نظارتی  از مواردی است  که  می تواند برای  رفـع  بخشی  از مشکلات  توسعه  مکانیزاسیون  مورد توجه  قرارگیرد.

هدفـمند کردن  یارانه ها در بخش  صنعتی  شدن  کشاورزی  و سوق  دادن  سمت  و سوی آن  به  تولید محصولات  کشاورزی ، توجه به  افـزایش  کیفـی  و کمی  و تولید اقتصادی محصولات  کشاورزی  برای  امکان  حضور در عرصه  رقابت  جهانی  از طریق  توسعه  این بخش  و نگرش  جامع  و فـرابخشی  به  توسعه  صنعتی  شدن  کشاورزی  در کشور نیز ازراهکارهایی  است  که  در سرعت  بخشیدن  به  بهبود و توسعه  این  امردربخش  کشاورزی مؤثر خواهد بود.

 

 


tinyurl.com
19 خرداد 98 18:25
I'm really enjoying the theme/design of your blog. Do you
ever run into any web browser compatibility problems?
A number of my blog visitors have complained about
my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
Do you have any ideas to help fix this problem?
tinyurl.com
16 خرداد 98 14:16
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
Many thanks
tinyurl.com
31 اردیبهشت 98 01:44
I've learn some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for
revisiting. I surprise how a lot attempt you set to create one of these great informative web site.
tinyurl.com
29 اردیبهشت 98 19:08
Excellent post but I was wondering if you could write a litte
more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Thank you!
http://tinyurl.com
29 اردیبهشت 98 18:52
Awesome issues here. I am very happy to peer your article.
Thank you so much and I am having a look ahead to
contact you. Will you kindly drop me a mail?
Cecilia
28 اردیبهشت 98 05:05
Hi there, I log on to your new stuff regularly. Your humoristic style is awesome, keep up the good work!
Merri
28 اردیبهشت 98 04:19
Great blog here! Also your site loads up fast! What host are you using?
Can I get your affiliate link to your host? I wish my site
loaded up as fast as yours lol
Minda
25 اردیبهشت 98 23:53
Highly energetic post, I liked that bit. Will there
be a part 2?
tinyurl.com
21 اردیبهشت 98 05:19
First of all I want to say wonderful blog! I had
a quick question which I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to know how you center yourself and clear
your mind before writing. I've had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas
out there. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply
just trying to figure out how to begin. Any suggestions
or hints? Cheers!
Daniel Dantas
20 اردیبهشت 98 21:15
I savour, result in I discovered exactly what I used to be looking for.
You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
Marty
19 اردیبهشت 98 06:45
Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with
hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup.
Do you have any solutions to prevent hackers?
Rod
17 اردیبهشت 98 11:25
This is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
Brief but very accurate information… Thank you for sharing
this one. A must read article!
Grupo Coral
16 اردیبهشت 98 15:50
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!
Grupo Coral
16 اردیبهشت 98 04:09
I think this is one of the most vital information for me. And i'm glad reading your article.
But wanna remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers
http://tinyurl.com
14 اردیبهشت 98 16:54
Wow, this piece of writing is fastidious, my younger sister is analyzing these kinds of things, so I am going to convey her.
Donette
8 اردیبهشت 98 01:08
Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you could
do with a few pics to drive the message home a bit,
but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read.
I'll definitely be back.
Leandro Martins de Almeida
6 اردیبهشت 98 20:15
Greetings! Very useful advice in this particular article!
It's the little changes that will make the largest changes.
Thanks for sharing!
Kimberly
3 اردیبهشت 98 14:52
This post offers clear idea in support of the new visitors of blogging, that really how to do blogging.
tinyurl.com
2 اردیبهشت 98 20:05
As the admin of this web page is working, no doubt very shortly it will be renowned, due to its quality contents.
Deon
2 اردیبهشت 98 17:15
This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me.
Many thanks!
http://tinyurl.com/y5dcz78z
1 اردیبهشت 98 22:28
Greetings! I've been reading your web site for a while
now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out
from Porter Tx! Just wanted to say keep up the great job!
Kléber Leite
1 اردیبهشت 98 11:14
Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding something completely, however this paragraph gives nice understanding yet.
http://tinyurl.com
31 فروردین 98 06:45
Hi there, of course this paragraph is in fact fastidious and I have learned lot of
things from it regarding blogging. thanks.
Leanne
30 فروردین 98 15:12
Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's webpage link on your page at suitable place and other person will also do similar for you.
Stormy
30 فروردین 98 03:05
I am truly pleased to read this weblog posts which consists of tons of helpful data,
thanks for providing these kinds of statistics.
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/
29 فروردین 98 15:34
ブランドコピー時計,スーパーコピー,ロレックススーパーコピー,ウブロ スーパーコピー,ブランド時計 コピー
Robbie
26 فروردین 98 23:48
WOW just what I was searching for. Came here by searching for none
tinyurl.com
20 فروردین 98 20:11
Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you're a great author.
I will always bookmark your blog and definitely will
come back in the future. I want to encourage you continue your great job, have a nice day!
Jarrod
20 فروردین 98 18:15
Hi there, yes this piece of writing is genuinely pleasant
and I have learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.
tinyurl.com
20 فروردین 98 09:05
I'm really impressed along with your writing talents as well as with the
layout to your weblog. Is that this a paid subject
matter or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice
quality writing, it is uncommon to look a great weblog like this one
nowadays..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30