تبلیغات
انجمن علمی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل - مكانیزاسیون در ایران
17 اسفند 90

مكانیزاسیون در ایران

   نوشته شده توسط: محمد نوری    نوع مطلب :مکانیزاسیون کشاورزی ،

در قانون برنامه سوم توسعه و در بند الفـ ماده  ۱۰۹ آن ، دولت مکلفـ شده است تا به رفـع بحران صنعتی شدن کشاورزی کمک کند.

صنعتی شدن (مکانیزاسیون ) در زمین های زراعی و باغی به بهبود کیفـی تولید، افـزایش بهره وری و درآمد کشاورزان منجر می شود، اما وجود مشکلات وتنگناهای فـراوان در بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات ، موجب کندی در تحقق این امر شده است .

عوامل طبیعی یا پراکندگی جغرافـیایی روستاها و واحدهای تولیدی  کشاورزی در پهنه وسیع کشور و وجود مسافـت های قابل ملاحظه درفـواصل بین آنها، از موانع بنیانی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است .این امر محدودیت های فـراوانی را در گذشته از جهات مختلفـ به ویژه دسترسی به تعمیرگاههای مناسب برای ارایه سرویس و خدمات به موقع ، تامین قطعات یدکی ، ماندگاری نیروهای فـنی و ماهر در روستاها سبب شده به طوری که در بسیاری از موارد، به دلیل فـقدان امکانات تعمیرگاهی ، زمان مناسب جهت انجام کارهای زراعی و باغی از دست رفـته و ماشین ها و ادوات کشاورزی با وجود نیاز، بدون استفـاده مانده است .فـرسودگی ماشین های کشاورزی و تولید ماشین آلاتی که با فـناوری روز جهان فـاصله دارند، مشکلات را دو چندان کرده است .

گفـته می شود سالانه رقمی در حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خسارت ناشی از فـرسودگی ماشین آلات کشاورزی است .
از جمله تنگناهایی که سبب شده از یک طرفـ بخش کشاورزی و از سوی دیگر بخش صنعت نتوانند ماشین های کشاورزی و ادوات موردنیاز را مطابق با استانداردهای بین المللی و با حفـظ کیفـیت مطلوب تولید کنند، کمبود و یا فـقدان دانش واطلاعات و تحقیقات بنیانی در زمینه نیازهای فـنی و مهندسی کشاورزی است .

اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن می گوید: صنعت کشور هنوز پاسخگوی بخش  کشاورزی نیست ، زیرا ماشین آلات کشاورزی در مقایسه با دیگر صنایع ، ازپیشرفـت مناسبی برخوردار نبوده است .
به گفـته وی ، ایران تاکنون به شاخصی که برای ماشین آلات کشاورزی در نظرگرفـته شده ، نرسیده است ، در حالی که بیشتر صنایع از لحاظ کمی وکیفـی پیشرفـت مطلوبی داشته و از چارچوب ساختار دولتی خارج شده اند.وی افـزود: بررسی ها نشان می دهد چنانچه کمباین های ساخت داخل از کیفـیت بهتری برخوردار باشند، ضایعات محصولات کشاورزی به مراتب کاهش خواهد یافـت .وی با بیان آن که با قیمت های تعیین شده از سوی مراجع ذیربط، ماشین آلاتی بهتر از وضع موجود نمی توان به کشاورزان واگذار کرد، از آزاد بودن واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی با تعرفـه حدود ۱۰ درصد خبر می دهد.

جهانگیری با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه ، از کشاورزان خواست برای رقابت با تولیدکنندگان داخلی و پویایی بازار، در زمینه واردات ماشین آلات مجهز، اقدام کنند.

علاوه بر بحث فـناوری ، مسایل اجتماعی و فـرهنگی بهره برداران کشاورزی وکاربران ماشین های کشاورزی نیز از موانع موجود در توسعه مکانیزاسیون این بخش به شمار می رود.ساختار اجتماعی و فـرهنگی جامعه روستایی ایران و دور ماندن بیشتر آنهااز اثار تحولات علمی در زمینه پیشرفـت های کشاورزی ، سبب شده تا شیوه تولیددر بسیاری از روستاها همچنان مبتنی بر سنت ها و روش های ابتدایی باشد.

فـقر فـرهنگی ناشی از بیسوادی و کم سوادی درصد قابل ملاحظه ای از بهره برداران ، آموزش آنها را برای انتقال روش های نوین کشاورزی به عرصه عمل ازجمله توسعه مکانیزاسیون در مراحل مختلفـ تولید محصولات زراعی و باغی بامشکل مواجه کرده است .

هرچند در طول برنامه های پنجساله اول و دوم توسعه کشور، با ورود تعدادی از ماشین ها و ادوات کشاورزی سازگار با شرایط کشور، تحول مطلوبی در آماده ساختن ذهنیت و جلب نظر زارعان نسبت به قبول توصیه های مراجع فـنی و اعمال روش های نوین ایجاد شد، اما این اقدامات هنوز کافـی نیست .
بنابراین در برنامه پنجساله چهارم ، هماهنگی جدی تر فـعالیت های تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی با واحدهای اجرایی بخش کشاورزی مورد انتظار است .

شاید یکی  از مهمترین  عواملی  که  بتوان  از آن به  عنوان  مشکلی  بر سر راه توسعه  مکانیزاسیون  کشاورزی  نام  برد، عوامل اقتصادی  و ضعفـ  بنیه مالی  کشاورزان به  خصوص  زارعان  خرده پا است .

واقعیت  این  است  که  بخش  عمده ای  از شاغلان  بخش  کشاورزی  را زارعان  خرده پایی تشکیل  می دهند که  در واحدهایی  با ابعاد بسیار کوچک  تجمع  یافـته  و فـاقد قدرت اقتصادی  برای  خرید ماشین  و ادوات  کشاورزی  هستند.

از سوی  دیگر، نبود تناسب  در جریان  افـزایش  قیمت  ماشین های  کشاورزی  با محصولات  زراعی  و باغی  از جمله  مشکلات  اقتصادی  مانع  از مکانیزاسیون  شدن  عرصه تولید کشاورزی ، است .

در این  بین ، نظام های  بهره برداری  موجود و تشکل های  خصوصی  بوجود آمده  به دلیل  فـقدان  اهرم های  هدایتی  و حمایتی  لازم ، رهاورد چندان  مثبتی  را به  همراه نداشته  و سقفـ  مبالغ  مربوط به  یارانه های  اختصاصی  برای  خرید
ماشین های کشاورزی  نیز تناسبی  با نیازهای  این  بخش  ندارد.

در شرایط اقتصادی  کنونی  کشور، تامین  ماشین های  کشاورزی  از طریق  تولیدات داخلی ، امکان پذیر نیست .

افـزون  بر آن ، صنایع  سازنده  وسایل  کشاورزی  فـاقد پویایی  و خلاقیت های  لازم بوده  و همواره  گرفـتار تکرار تولید نمونه هایی  که  قبلا اقتباس  شده ، هستند.

همچنین  افزایش  قیمت  تولید در سال های  اخیر با وجود آن که هنوز تحت  تاثیرقیمت گذاری  های  مهارکننده  سازمان های  دولتی  با نارضایتی  تولیدکنندگان  همراه است ، به گونه ای  فـزونی  یافـته  که  در بسیاری از موارد قابل  تحمل  برای  کشاورزان نیست .

افـزایش  قیمت  ماشین آلات  کشاورزی  زمانی  در تعادل  اقتصادی  کشاورزان  اختلال ایجاد نمی کند که  متناسب  با افـزایش  قیمت  محصولات  انها باشد.

گذشته از عوامل  زیربنایی  نظیر تجهیز، نوسازی  و یکپارچه سازی  اراضی ، توسعه شبکه های  آبیاری  و زهکشی  که  اهمیت  ویژه ای  در توسعه  مکانیزاسیون  کشاورزی دارند، ساختار تشکیلاتی  مناسب  نیز می تواند برای  بهبود وضعیت  مکانیزاسیون نقش  مؤثری  ایفـا کند.ضایعات  و تلفـات  وارده  از کافـی  و به  موقع  نبودن  عملیات  کشاورزی  و پیامد-های  ناشی  از آن از مشکلات  دیگری  است  که  به  دلیل  کمبود ماشین های  کشاورزی به  ویژه  منابع  مولد نیرو در مراحل  تولید محصولات ، گریبانگیر بخش  کشاورزی شده  است .
تسطیح و یكپارچه سازی
به گفـته  رئیس  مرکز توسعه  مکانیزاسیون  وزارت  جهادکشاورزی ، بخش  کشاورزی سالانه  در مجموع  به  ۲۸ هزار دستگاه  تراکتور ( شامل  تولیدی  و وارداتی  )نیازدارد.

در حالی  که  در سال  زراعی  گذشته  فـقط ۱۶ هزار دستگاه ، تامین  و دراختیار کشاورزان  قرار گرفـت .

مصطفـی  ترکان  صباغ  از توزیع  ۱۹ هزار دستگاه  تراکتور در بین  کشاورزان در سال  زراعی  جاری  خبر داد و گفـت : این  تعداد با میزان  مورد نیاز این  بخش فـاصله  زیادی  دارد.گفـته  می شود شرکت  تراکتورسازی  ایران  امسال  ۱۵ هزار دستگاه  تراکتور تولیدو در اختیار بخش  کشاورزی  خواهد گذاشت ، اما باید پذیرفـت  که  انحصاری  بودن کارخانه های  تراکتورسازی  و کمباین سازی  و در نتیجه  فـقدان  یک  رقابت  مبتنی بر قوانین  عرضه  و تقاضا در زمینه  ساخت ، تولید، بهبود کیفـیت  وتعدیل  قیمت هاخود مانعی  بزرگ  بر راه  توسعه  مکانیزاسیون  کشاورزی  است .

آمارهای  ارایه  شده  ازسوی  مرکز توسعه  مکانیزاسیون  کشاورزی  نشان  می دهد که در سه  سال  نخست  برنامه  سوم  توسعه  کشور، از ۹ هزار و ۶۷۱ دستگاه  دروگر، ۴۳هزار و ۲۲۱ دستگاه  تیلر، هفـت  هزار و ۶۴۴ دستگاه  کمباین  و ۸۶ هزار و ۱۶۰دستگاه  تراکتور مورد نیاز بخش  کشاورزی  فـقط ۸۳۲ دستگاه  دروگر ( ۵۱/۸ درصدبرنامه )، چهار هزار و ۲۵۳ دستگاه  تیلر ( ۸۴/۹ درصد)، هزار و ۱۸۳ دستگاه کمباین  ( ۴۷/۱۵ درصد) و ۳۴ هزار و ۱۹۸ دستگاه  تراکتور ( ۶۹/۳۹ درصد) تامین و در اختیار کشاورزان  قرار گرفـته  است .

در حالی  که  در سه  سال  نخست  برنامه  سوم ، تولید تراکتور در مقایسه  بابرنامه  دوم  توسعه  کشور از رشد مطلوبی  برخوردار بوده  که  شاید یکی  از دلایل آن ، شکل گیری  کارخانه های  تراکتورسازی  توسط بخش  خصوصی  است .

غلامرضا صحراییان  قائم  مقام  وزارت  جهاد کشاورزی  با تأکید بر نقش  مؤثربخش  خصوصی  در افـزایش  تولید ماشین آلات  کشاورزی ، می گوید: با افـزایش  حضور این بخش ، تولید ماشین آلات  با کیفـیت  مناسب  روز به  روز توسعه  پیدا می کند.
وی  با اشاره  به  تولید ۹۰ درصد ادوات  کشاورزی  توسط بخش  خصوصی ، می افـزاید:جهت گیری  دولت  بر این  است  که  تولید تراکتور در کشور به  بخش  خصوصی  واگذارشود.

به گفـته  وی ، در این  زمینه  با همکاری  وزارتخانه های  جهادکشاورزی  و صنایع و معادن  چند واحد تراکتورسازی  جدید در کشور در حال  شکل گیری  است .

تصدیگری  دولت  در امر تامین ، تولید و توزیع  ماشین ها و ادوات  کشاورزی  وتغییر آن به  ایفـای  نقش  هدایتی  و نظارتی ، یکی  از چالش های  جدی  توسعه  صنعتی شدن  کشاورزی  در برنامه  چهارم  توسعه  است .اصلاح  ساختار، کاهش  تصدیگری ، تغییر نقش  و فـعالیت  دولت  در امر تامین ، تولید و توزیع  ماشین های  کشاورزی  به  ایفـای  نقش  هدایتی  و نظارتی  از مواردی است  که  می تواند برای  رفـع  بخشی  از مشکلات  توسعه  مکانیزاسیون  مورد توجه  قرارگیرد.

هدفـمند کردن  یارانه ها در بخش  صنعتی  شدن  کشاورزی  و سوق  دادن  سمت  و سوی آن  به  تولید محصولات  کشاورزی ، توجه به  افـزایش  کیفـی  و کمی  و تولید اقتصادی محصولات  کشاورزی  برای  امکان  حضور در عرصه  رقابت  جهانی  از طریق  توسعه  این بخش  و نگرش  جامع  و فـرابخشی  به  توسعه  صنعتی  شدن  کشاورزی  در کشور نیز ازراهکارهایی  است  که  در سرعت  بخشیدن  به  بهبود و توسعه  این  امردربخش  کشاورزی مؤثر خواهد بود.

 

 


brazilian wax meme
25 آذر 97 05:23
This is really interesting, You're an overly skilled blogger.

I have joined your feed and sit up for seeking more of your excellent post.
Also, I've shared your web site in my social networks
Carmela
3 آذر 97 07:55
Investments in most securities involve dangers.
financial advisor jobs
2 آذر 97 09:43
Certified Financial Planner Board of Requirements Inc.
Dorothea
11 مهر 97 18:23
Most actors invest their time and efforts poorly.
zeliard резинки для фитнеса купить
15 خرداد 97 15:15
фитнес резинки купить днепр
купить резинку еспандер
фитнес лента
резинка спортивная
эластичная лента для спорта
резинка для фитнеса одесса
How do you get rid of Achilles tendonitis?
1 مهر 96 17:32
You've made some decent points there. I checked on the net to find
out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.
Why do they call it the Achilles heel?
28 شهریور 96 01:13
Thank you for another informative web site. Where else could
I get that type of information written in such a perfect approach?
I have a project that I am just now operating on, and I have been on the glance
out for such information.
Can you increase your height by stretching?
30 مرداد 96 12:21
Hi there, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support you.
angelickammes.blog.fc2.com
15 مرداد 96 15:43
Thanks for sharing such a good thinking, post is pleasant, thats
why i have read it fully
How do you treat Achilles tendonitis?
13 مرداد 96 18:46
Heya i am for the first time here. I found this board and I to find It really useful & it helped me out much.
I hope to give something again and help others such as you aided me.
Foot Pain
3 مرداد 96 20:36
Hi there all, here every one is sharing such experience,
thus it's fastidious to read this web site, and I used to pay
a visit this blog every day.
manicure
6 اردیبهشت 96 06:54
Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual
effort to generate a superb article… but what can I say… I procrastinate a whole
lot and never seem to get nearly anything done.
BHW
25 فروردین 96 09:53
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've really
enjoyed browsing your blog posts. After all I'll be subscribing to your
rss feed and I hope you write again very soon!
manicure
22 فروردین 96 00:28
Greetings! Very helpful advice within this article!
It is the little changes which will make the most important changes.
Thanks a lot for sharing!
manicure
20 فروردین 96 05:35
I'm more than happy to uncover this web site. I need to
to thank you for your time for this particularly wonderful read!!

I definitely appreciated every little bit of it and i also have you book-marked to see new information in your
web site.
manicure
15 فروردین 96 01:45
Everything is very open with a clear description of the challenges.
It was definitely informative. Your site is extremely helpful.
Thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر